NK Voorgift

NK Voorgift 2017

Bij het NK opdrachtschaak wordt normaal geschaakt, echter op basis van het ratingverschil moet de sterkere speler een voorgift doen. Zo moest de sterkste speler tegen de speler met de laagste rating zonder dame beginnen.
Voor de hoogste ratings was het erg lastig, zo haalde Olaf Cliteur slecht 3 punten en Renzo Verwer wil waarschijnlijk niet genoemd worden. Maar leuk vond iedereen het.

Het toernooi werd voortdurend lastig gevallen door de regen, er was een droge middag voorspeld, het bleek geheel anders. Gelukkig kon onder een afdak verder gespeeld worden.

Uiteindelijk bleek Eline Roebers de beste. Ze verloor van reuzendoder Rufus en Pjotr haalde een halfje bij haar weg. Haar rating-gelijken en de hogere ratings hadden weinig tegen haar in te brengen.

Uitslagen

Reportage Harry Gielen

Aankondiging
Het NK Voorgift wordt gespeeld op woensdag 28 juni. Op basis van de resultaten van het eerste NK Voorgift in 2016 wordt de Voorgift Tabel nog aangepast.
Deelnemers kunnen zich tot en met de speeldag opgeven bij Koos Stolk.
Deelnemers moeten zich op de dag zelf uiterlijk om 13.30 uur registreren. Het toernooi start op 14.00 uur en is om 17.30 afgelopen. De prijsuitreiking is om 18.00 uur.

Julian de Boer eerste Nederlands Kampioen Voorgift
Nieuw in 2016 was het NK Voorgift. De essentie is dat het ratingverschil tussen twee spelers wordt omgezet in een zodanige voorgift in materiaal van de sterkere speler, dat de kansen van beide spelers gelijk zijn. In vroeger tijden kwam het voorgeven van materiaal vaker voor dan tegenwoordig het geval is. Het zal voor veel spelers even wennen zijn om zo aan een partij te beginnen.

In tegenstelling tot bij het test event (zie onder), waren ditmaal degenen die materiaal voor kregen in het voordeel. Het zou kunnen dat het ratingsafhankelijke increment een invloed had:
Ratings tot en met 1499 krijgen 5 seconden increment, boven de 2000 is er twee seconden en de rest krijgt 3 seconden increment.
Ook was er relatief veel jeugd aanwezig bij het NK Voorgift. Los van het feit dat dat wordt toegejuicht, zou dat wel voor een vertekening kunnen zorgen; jeugd is vaak relatief beter dan hun rating.
Richard Schelvis was daarvan het grootste slachtoffer. Hij had met 2161 de hoogste rating, maar kwam er niet aan te pas: hij werd met 0 uit 7 laatste.

Julian de Boer uit Broek op Langedijk was de enige die al zijn partijen wist te winnen. Rufus Ang kon lang gelijke tred houden, maar moest uiteindelijk in de laatste ronde buigen.

Al met al is er werk aan de winkel, onderstaande tabel en/of de bedenktijd zal bijgesteld moeten worden.

Dit zijn de uitslagen van het NK Voorgift 2016.
Harry maakte de volgende foto’s.

De volgende tabel is de huidige voorgift table

Om de voorgift te vinden moet je eerst de laagste rating en het ratingverschil bepalen. Vervolgens kijk je in de kolom die hoort bij de laagste rating en zoek je tussen welke grenswaardes het ratingverschil valt. De regel waar je dan op uitkomt geeft de voorgift.
Speelt iemand van 1640 tegen iemand van 1860. 1640 zit tussen 1600 en 1699 en het ratingverschil is 220 punten. Kijkend in de kolom 1600-1699 zie je dat de grenzen 200 en 250 voorkomen, met daartussen “Paard b1”. De 220 punten zitten tussen de 200 en 250 en dus moet de speler met een rating van 1860 het paard op b1 voorgeven en met wit spelen.

Achtergronden bij het NK Voorgift
Om te bepalen of de voorgiften op een juiste manier de krachtsverschillen wegwerken zullen er vele partijen moeten worden gespeeld. Het is dus prettig als er voorgift-toernooien worden gespeeld de uitslagen worden doorgegeven. Dan kan er aan de voorgift tabel geschaafd blijven worden.

Bij deze eerste versie hebben Machiel de Heer en Paul Rump ervoor gekozen dat de stappen in ratingverschil steeds groter worden, om zo een wildgroei aan categoriën te beperken. Voor een speler van 2200 heeft een paard meer waarde dan voor een speler van 1200; naarmate de ratings hoger worden zijn kleinere verschillen belangrijker. Daarom is er voor gekozen om per stap van 100 ratingpunten de grenzen met 5% te verhogen.

De voorgiften zijn forser dan in de beperkte voorbeelden die getraceerd konden worden. Dat heeft zeker ook met het speeltempo te maken. De tabel kan worden beschouwd als een poging de voorgiften te schatten voor snleschaken.

Resultaten testevent
Op vrijdag 1 juli is bij de Amsterdamse vereniging ENPS een test event gehouden. De aanwezige ratings waren 1285, 1388, 1456, 1541, 1794, 1835, 1859, 1872, 1903, 1961, 1998, 2187, 2212, 2225. Ondanks de vaak serieuze voorgiften wisten de voorgevers de giftontvangers met 32 ½ – 23 ½ te verslaan.

Kijkend naar de einstand dan geeft dat best een beperkte correlatie tussen de rating en de positie: (De namen zijn weggelaten omdat deze af kunnen leiden van het gestelde. Dat is eigenlijk alleen jammer voor winnaar Pieter Oldenhove, maar die komt er wel overheen.)

Niet alle voorgiften zijn voor alle ratings getest. Het overzicht van wat er is getest is:

De eerste conclusie is dus dat de voorgiften over het algemeen niet te groot zijn, maar wel een beetje aan de grote kant.
Kijkend naar de partijen is er een groep partijen waarbij de voorgever er helemaal niet aan te pas komt. De giftontvanger weet efficiënt te ruilen en en voor de partij met weinig materiaal is er niets te halen. Weet de voorgever daarentegen de boel genoeg te compliceren, dan wordt hij vaak de winnaar. Dat is dan niet alleen op het bord, maar vooral ook op de klok.

Het speeltempo van 5 minuten per persoon plus 3 seconden per zet is te snel voor de groep met een lagere rating. De hoeveelheid seconden increment zal dus ook afhankelijk moeten zijn van de rating. Aan die aanpassing wordt nog gewerkt.

De deelnemers (Ingo ontbreekt, die moest naar voetballen)

Winnaar Eline Roebers tegen Pjotr van Nie