Cultureel Festival

Tegelijkertijd met het NK Schaken zal ook het Festival Schaken en Cultuur worden gehouden. De organisatie hiervan is in handen van de Stichting Schaken en Cultuur en van de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam.

De dagelijkse presentatie is in handen van Arnth van Tuinen.